top of page

FUNDAMENT

DE ONMISBAARHEID VAN HET

ESSENTIE VAN HET 

FUNDAMENT

Weer een strategiesessie, weer een brainstormsessie, weer een teambuildingsdag.

Waarom eigenlijk? Weten we niet meer wie we zijn?

Schijnbaar niet, nee. Net zoals een mens van zichzelf kan vervreemden, gebeurt dit bedrijven ook.

Externe factoren zijn vaak de oorzaak. Een krimpende markt of een nieuwe concurrent of een nieuw innovatief product vragen om een reactie.

Aanmodderen en doormodderen en zwabberen zijn veel geziene antwoorden. Aangemoedigd door allerlei goeroes en experts worden de laatste trends en de laatste methodes en de laatste filosofieën opgepakt en ingezet, leidend tot suboptimalisaties en vervreemding van de kern en vaak niet waar de essentie van de oplossing ligt.

Bedrijven zijn meestal ontstaan door een idee goed door te ontwikkelen tot een concept en met passie en gedrevenheid en vasthoudendheid flexibel inspelend op de omgeving vanuit het eigen fundament tot een succesvolle operatie te komen. Maar door groei wordt het steeds moeilijker om het fundament vast te houden. De vertaalslag door alle lagen van het bedrijf leiden uiteindelijk niet tot het beste resultaat. Dat is ook niet makkelijk. Ondanks dat we denken dezelfde taal te spreken, interpreteert een ieder het op z'n eigen manier vanuit de eigen rugzak met de eigen ervaring uit die rugzak.

Essentie van het Fundament
Fundament

ESSENTIE VAN HET 

FUNDAMENT

De Essentie van het FUNDAMENT brengt het overkoepelende concept in beeld en in woord in kaart van waaruit strategie, beleid, imago, huisstijl, merkenprofiel, productkeuzes, marketingcommunicatie en merchandising kunnen worden ontleend. Een inspiratiebron en referentiekader voor de juiste vertaling.

De Essentie van het Fundament bestaat uit drie onderdelen.

Open Mind. Niet gehinderd door ratio met open vizier de wereld tegemoet treden. Vrij omgaan met alles wat in diepere verbinding staat met jezelf. Onbevangen en creatief de impulsen van buiten laten binnenkomen. Geen kader of begrenzingen die ruimdenkendheid in de weg staan.

Vision. Vanuit open mind ontstaat visie. Visie is inzicht. De abstracte impulsen die je 'open minded' hebt binnen gelaten zorgen voor visie. Visie is een voortschrijdend mechanisme waarin dynamiek en beweging een noodzaak zijn. Ratio krijgt hier een rol en geeft genuanceerd vorm aan abstracties. Nog niet afgebakend en gekaderd maar wel meer beredeneerd dan in het stadium van open mind.

Soul. Vanuit open mind en vision geef je vorm aan het concept; soul is de weerspiegeling van de diepere ziel van het concept. Soul vormt het meest abstracte fundament van je brandbook.

Anchor 1
Fashion

FASHION

DE ZICHTBAARHEID VAN

ESSENTIE VAN  

FASHION

De markt loopt op straat en speelt zich voor het grootste en belangrijkste gedeelte af achter de ruiten aan de straat. Er is geen markt zo zichtbaar als de modemarkt. De meesten kijken echter alleen in de eigen keuken en zien alleen de winkel om de hoek en lopen steevast alleen hun eigen vaste rondje. Maar een simpele kijk op de markt klopt niet en een eenzijdige kijk klopt nooit. En ronduit gevaarlijk zijn snotneus-journalisten en soortgenoot-deskundigen die terwille van het eigen brood een opgeklopte en dus van de werkelijkheid afwijkende kijk aan anderen willen aanpraten.

Je eigen schoenen moeten je door de markt dragen en je kunt dit niet vaak en niet ver en niet gevarieerd genoeg doen. Niet alleen de stad maar ook het dorp is de markt, niet alleen de villawijk maar ook de volksbuurt, niet alleen Amsterdam maar ook Groningen en Maastricht, niet alleen de dag maar ook de avond. En een verrekijker moet tot je vaste uitrusting behoren want niet alleen Nederland is de markt, maar ook Duitsland en Frankrijk en Amerika en de hele wereld en ieder land. En dit hangt allemaal samen en beïnvloedt elkaar, het ene wat meer dan het andere en het andere wat directer dan het ene en het ene wat sneller en het andere wat langzamer en dit alles is en vormt de totale markt.

Kern van Fashion

ESSENTIE VAN  

FASHION

Wat verder kijkenden in de markt kijken meestal naar de totale markt of een deel daarvan via rijen van cijfertjes over objecten en over andere cijfertjes, maar dit geeft alleen kennis. Zij het dat deze algemeen wel essentieel is om je te leiden naar waar je je het beste mee kunt bezighouden en waar je beter van af kunt blijven. En met als kanttekening dat je een vertaling naar gemiddelden merendeels achterwege moet laten, omdat er binnen het totaal teveel onderlinge verschillende 'marktplaatsjes' zijn met te sterk onderling verschillende eigen specifieke verhoudingen.

De werkelijke markt is echter een markt van vlees en bloed en een vrijwel letterlijk levende markt. Het is een subjectieve markt, waarnaar je om die te doorgronden zo objectief mogelijk moet proberen te kijken.


‘De kern van het modegebeuren’ laat op een onorthodoxe wijze de essentie van mode zien in de vorm van een workshop of seminar. Het stelt je in staat beter en bewuster te kijken naar de wisselwerking tussen de modedrager en de modesector en van daaruit zelf beter en effectiever te ‘opereren’ in deze markt.

BUSINESS 

DE VERTAALSLAG VAN DE   

Business

FEASTS

HET VERRASSINGSEFFECT VAN

Feasts

ESSENTIE VAN

ONDERNEMEN

Ondernemen omvat teveel om het even te kunnen samenvatten en ik doe dus maar een greep en dan wordt het toch nog aardig wat. 

De gang van ondernemen is het nemen van initiatief dat zich ontpopt tot een hele hoop andere bezigheden, wat ik 'opereren' noem en waaruit winst moet voortkomen om te blijven leven. Winst is dus zowel een uitkomst als een voorwaarde.

 

Afhankelijk van de situatie kan opereren complex en moeilijk zijn of op zich vrij eenvoudig en gemakkelijk, wat dan weer lastig wordt omdat velen het kunnen. Dit is de basiskeuze die voor het opereren moet worden gemaakt. De basiskeuze hangt mede af van veel geld en middelen hebben of het accent moeten verschuiven naar alsnog geld en middelen kunnen verzamelen. 

 

Een onderneming kan zijn een operatie op zich eventueel onderverdeeld in suboperaties dan wel een samenhang van meerdere operaties. 

Kern van ondernemen
Anchor 2

ESSENTIE VAN

ONDERNEMEN

Soms kan een boekje helpen, maar door wat je bent kan je opereren of je kunt het niet. Het moet in ieder geval geleerd worden en wel zo dicht mogelijk in de praktijk en op de vloer. Leidend tot eerst professionaliteit die bekwaamheid moet worden.

De één lukt dat beter dan de ander en bekwaamheid is zeldzaam. Daarmee moet het opereren het dan doen en gebeurt het meer zorgvuldig of meer proberenderwijs. Overigens moet, omdat niet alles te voorzien is of te ingewikkeld, om te organiseren 'proberen' altijd een dynamisch onderdeel van het opereren zijn. 

De praktijk leert dat successen schaars zijn en dat de meerderheid zo'n beetje beter of slechter mee doet en dat ook velen er niet zoveel van maken. Successen kunnen groter of kleiner zijn en het is moeilijk om successen in stand te houden.

Succes komt voort uit uit de wisselwerking tussen de eigen bekwaamheid en de ruimte die een markt daarvoor biedt.

Bij de Essentie van Ondernemen kan in een aantal sessies de kern tot succes worden achterhaald. 

ESSENTIE VAN HET

FEESTEN

Een vreemde eend in de bijt. 

Verrassing die tot emotie leidt, is één van de mooiste gebeurtenissen die een mens kan delen.

De essentie van een goed feest zit in de juiste wisselwerking tussen en de juiste balans in onbevangenheid, ongecompliceerdheid, gezelligheid en georganiseerdheid. Mensen willen zich thuisvoelen en welkom voelen, verwachtingen moeten overtroffen worden en het totaal van zien, horen, voelen, ruiken en proeven moet kloppen.

Feestjes en feesten geven, heb ik altijd leuk gevonden en vind ik nog steeds leuk om te doen. Niet de standaard feestjes, maar net even anders. En altijd gezellig.

Niet alleen voor familie en vrienden, ook voor leuke mensen. 

Bij het 'Verrassingseffect van Feasts' wordt vanuit een integrale aanpak het hele feest georganiseerd. Van uitnodiging tot het feest tot het bedankje.

Kern van het feesten
Contact
Anchor 3
bottom of page